Coaching                                                                                    Organisationsutveckling

Vi genomför coaching i samband med utbildningsinsatser eller helt separat Coachingen är inriktad på personlig utveckling, beteendeförändringar och utveckling av målstyrning och resultatförbättringar för individ och organisation.

Det är ett vitt begrepp, men vi utgår alltid från att organisationsutveckling handlar om att förbättra förutsättningarna för människor att nå de mål man satt upp. Vi utgår alltid från företagets vision, mål och strategi när vi hjälper vi våra kunder att optimera sin organisation.

Vi startar alltid med att ta reda på vad som behöver utvecklas för att kunna ta vara på möjligheter, hantera utmaningar - och nå tuffa mål. Vi värderar och bedömer den kompetens, förmåga och potential som finns i organisationen.

Vi föreslår och implementerar utvecklande åtgärder. Vi skapar optimala förutsättningar för att ta vara på kompetens, förmåga, motivation och potential.