Quote hjälper företag och organisationer med delar av eller hela rekryteringsprocessen:

  • Vi hjälper våra kunder att bygga matchprofiler i samband med rekrytering.
  • Vi analyserar framgångsfaktorer utifrån befintliga medarbetare.
  • Vi genomför personbedömning genom tester, intervjuer och övningar.
  • Vi genomför kunskapsbaserade djupintervjuer
  • Vi tar fram annonser och ansvarar för urvalsprocessen
  • Vi följer noggrant upp och kvalitetssäkrar alla rekryteringar
  • Vi ger kunderna mer och bättre information om sina medarbetare
  • Vi skapar förutsättningar för ett starkt ledarskap

Säljutveckling eller Outsourcing

Vi bygger upp en säljorganisation utifrån kundens önskemål och förutsättningar inom Business to Business. Säljstyrkan kan byggas upp i kundens lokaler eller i våra egna. Vi är sedan 5 år tillbaka återförsäljare åt UC (Upplysningscentralen) där vi säljer produkter och tjänster för UC´s räkning via telefon från våra egna lokaler.  Se www.uc.se